opláštenie halových objektov, výstavba oceľových hál+421 / 915 874 596
SpäťÚvod / Realizácie / PPC ENERGY

PPC ENERGY Bratislava

dátum realizácie: 15.6.2010

PPC ENERGY Bratislava

Spoločnosť PPC Energy Group do roku 2007 prevádzkovala elektráreň s kombinovaným paroplynovým cyklom. Do komerčnej prevádzky bola elektráreň uvedená v auguste 1998. Výroba elektriny a tepla bola založená na báze spaľovania zemného plynu. Vzhľadom na technické parametre a regulačné schopnosti elektrárne zaujímala spoločnosť PPC Energy Group významné miesto medzi producentmi elektriny a tepla na Slovensku. Sme radi, že aj naša firma sa podieľala na ich úspechu a pomohla im vytvoriť ideálne podmienky na bezproblémovú prevádzku.