opláštenie halových objektov, výstavba oceľových hál+421 / 915 874 596
SpäťÚvod / Montované haly / Kotvenie oceľovej konštrukcie

Kotvenie oceľovej konštrukcie

Kotvenie oceľovej konštrukcie

Pri stavbe domu je veľmi dôležité dbať na presnosť a pevnosť jeho základov. Montované haly, napriek tomu, že nejde o murované objekty, majú rovnako dôležité požiadavky pre ich ukotvenie a pevné spojenie so zemou. Kľúčová je preto otázka kvalita návrhu a prevedenie kotvenia.

Projekt kotvenia oceľovej konštrukcie

Projekt ukotvenia oceľových konštrukcií vypracovávajú dvaja projektanti - oceliar a betonár. Ich úzka spolupráca zaisťuje kvalitu ukotvenia a bezproblémovú prevádzku konštrukcie po dobu niekoľkých desaťročí. Návrh vyobrazuje spôsob kotvenia, statický výpočet, geometriu a celkovú schému kotvenia konštrukcie.

Kotvenie priame alebo dodatočné

Obaja projektanti spolurozhodujú o tom, či bude kotvenie do betónovej konštrukcie zabudované už pri betonáži, alebo sa dodatočne prevedie pomocou chemických, či rozperných kotiev. V každom z uvedených spôsobov platia iné pravidlá kotvenia - predovšetkým je to vzájomná vzdialenosť kotiev, ich zaťaženie a minimálna vzdialenosť od okraja základného materiálu.

Na základe vzájomnej spolupráce oboch projektantov sa vypracuje tzv. kotviaci plán, v ktorom sú vyznačené typy a tvar kotviacich prvkov, ich zostavy, veľkosť a typ výstuže betónových pätiek.

Na výkresoch sú tiež vyšpecifikované zabudované kotviace prvky a ich súčasti, ktoré sú pri betonáži vkladané do debnenia. Pri osadzovaní kotviacich skrutiek musia byť riadne vyznačené možné montážne tolerancie a presnosť osadenia. Spolupráca oceliara a betonára je teda veľmi dôležitá a nevyhnutná.  

Dopytový formulár

Ak chcete využiť naše služby alebo máte otázku, odošlite nám nasledujúci dopytový formulár.

*
*
*
 
* všetky označené polia sú povinné