opláštenie halových objektov, výstavba oceľových hál+421 / 915 874 596
SpäťÚvod / Montované haly / Výstavba športovej haly

Výstavba športovej haly

Výstavba športovej haly

Športoviská predstavujú veľké plochy, používané na športy, akými sú napríklad tenis, volejbal, nohejbal, hádzaná, bedminton, či iné kolektívne športy. Športoviská pre aktívny oddych už dávno nie sú len za múrmi starých telocviční. V súčasnosti sa tieto plochy realizujú kvalitným oceľovým zastrešením s nízkymi vstupnými nákladmi a rýchlou dobou dodania, čo umožňuje využívať športovú plochu čo najskôr, počas celého roka a za každého počasia. Tieto haly nachádzajú využitie aj pri rôznych výstavách a podujatiach, a preto sú v posledných rokoch investormi veľmi vyhľadávané.

Rýchlosť dodania

Na vopred pripravené betónové pätky, osadené podľa projektu sa kotvia nosné oceľové rámy, kombinované s hliníkovými eloxovanými profilmi. Opláštenie haly tvorí kvalitná dvojitá syntetická membrána so vzduchovou medzerou, do ktorej je možné vložiť tepelnú izoláciu pre energeticky efektívnejšiu prevádzku športoviska. Celková montáž haly na vopred pripravený stavebný podklad je rýchla, trvá zhruba jeden až tri týždne, v závislosti od veľkosti a tvaru objektu.

Medzi ďalšie výhody montovaných športových hál patrí:

  • nízka cena
  • moderné komfortné prostredie
  • prevádzka počas celého roka
  • výborné fyzikálne vlastnosti povrchovej úpravy opláštenia a UV filtru zabraňujú prehrievaniu interiéru v letnom období
  • energetická úspora v zimnom období
  • viacúčelové využitie haly
  • možnosť dopĺňania haly o hygienické a spoločenské zóny, tribúny a pod.
  • vďaka polygónovej nosnej konštrukcii nie sú potrebné žiadne podporné stĺpy, ktoré narušujú otvorenosť vnútorného priestoru

Možnosti voľby obvodového plášťa

Montované haly sa musia prispôsobiť podmienkam pre prevádzku tak v letnom, ako aj v zimnom období. Obvodový plášť so spomínanou dvojitou membránou je možné zrolovať celý alebo jeho časť a zabezpečiť tak príjemnú odvetranú klímu v letnom období. Ďalšou možnosťou je pevný zateplený skladaný plášť, sendvičový panel alebo otváracie hliníkovo – sklenené steny. Všetky tieto varianty sú vhodné pre celoročnú prevádzku.
Ideálnym spôsobom temperovania je sálavé elektrické alebo plynové vykurovacie teleso, umiestnené pod stropom haly, ktoré sa využíva počas jeho prevádzky.

Efektivita a návratnosť vstupných nákladov

Pri priemernej hale s dvojitou membránou, určenej napríklad na tenis, je doba návratnosti vstupných nákladov približne štyri až päť rokov. U väčších stavieb s viacerými športovými plochami sa doba návratnosti nákladov kvôli lepšiemu komerčnému využitiu skracuje. Ak máte záujem o výstavbu športovej haly, kontaktujte nás pomocou dopytového formulára. 

Dopytový formulár

Ak chcete využiť naše služby alebo máte otázku, odošlite nám nasledujúci dopytový formulár.

*
*
*
 
* všetky označené polia sú povinné